การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์22 มี.ค. 2563 05:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 05:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.....ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 เผยแพร่ให้บุคลากร/หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 280 0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : edtechfund๓@gmail.com. ในวัน และเวลาราชการ..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม