การเปิดบัญชี กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

โพสต์5 มิ.ย. 2563 21:38โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 21:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประชารัฐในการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนผ่านระบบบริจาค (Crown funding) และขอให้โรงเรียนเข้าร่วมใช้งานในระบบ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบโดยใช้ชื่อบัญชีว่า "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" พบว่ามีโรงเรียนประชารัฐหลายแห่งยังไม่ดำเนินการเปิดบัญชีดังกล่าว จึงขอให้เปิดบัญชีดังกล่าวโดยด่วน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลบัญชีกองทุนทาง http://wow.in.th/orkg หรือทาง QR CODE ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        หนังสือราชการ