การเปิดบัญชี กองทุนสานอนาคตการศึกษา Connext Ed

โพสต์16 เม.ย. 2563 10:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2563 10:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ....ด้วย โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED  ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 12 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ร่วมก่อตั้ง โดยร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโครงการสู่โรงเรียน เพื่อร่วมสนับสนุนจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับการพัฒนาโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ให้มีการจัดทำระบบบริจาคออนไลน์ (Crowdfunding) บน WWW.CONNECTED.ORG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนประชารัฐที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง ๆ โดยทางโรงเรียนสามารถนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองจาก คณะทำงานส่วนกลางขึ้นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะมีกำหนดเปิดใช้งานในระบบ เดือน พฤษภาคม 2563 จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประชารัฐในการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนผ่านระบบบริจาคออนไลน์ (CrowdfundingX บน WWW.CONNEXTED.ORG
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนประชารัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งานในระบบเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT RD ตามด้วย ชื่อสถานศึกษา เพื่อเป็นช่องทางในการโอนงบประมาณสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่สนใจ ผ่านระบบบริจาคออนไลน์ (Crowdfunding) สู่บัญชีดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียด