การกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management System

โพสต์21 มิ.ย. 2563 07:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองญาติ...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 จำนวน 1,343 โรงเรียน และโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 53 โรงเรียน ซึ่งในจำนวนนี้ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) จำนวน 718 โรงเรียน เนื่องจากระบบยังไม่รองรับรายชื่อโรงเรียนดังกล่าวนั้น 
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งสถานะการอัพโหลดรายชื่อ โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 แล้วจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ แจ้งโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ www.connexted.org ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 กรณีทางโรงเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพิ่มเติม สามารถประสานโดยตรงได้ที่ Line:@connexted หรือ โทร. 0 2858 8366 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนบ้านหนองญาติเข้ากรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์  www.connexted.org user : 1048190065 password : Zned#1048190065 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม