การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์16 ต.ค. 2563 21:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 21:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ทุกโรงเรียน...ตามที่ สำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการ คือ ในกรณีภาคีเครือข่ายท้องถิ่น โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ทำเรื่องขอใช้ตราสัญลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานโครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ยินดีตอบรับในหลักการที่ว่า การใช้ตราสัญลักษณ์จะไม่ใช้เพื่อการค้าหรือผลกำไรที่นำไปแบ่งปันกัน นั้น
ในการนี้ สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในการใช้ตราสัญลักษณ์แต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้
1. ภาพ ประเภท และจำนวนของชิ้นงานที่ประสงค์จะพิมพ์ตราสัญลักษณ์บนชิ้นงาน
2. ชิ้นงานเหล่านี้จัดทำเพื่อกิจกรรมใดของโครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. ระยะเวลาของกิจกรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลและรายละเอียดที่จะแสดงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยจัดส่งไปยัง สำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) บนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 026623000 โทร 026620919 และสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการคุณเอมวรางค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ หรืออีเมลล์ aimvarang@nanmeebooks.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม