การดำเนินงานโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอบแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 มี.ค. 2563 07:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 07:49 ]
เรียน ประธานเครือข่าย ทุกเครือข่าย...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการสอบนักเรียนในชั้นดังกล่าวในระหว่าง วันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำสำเนาแบบทดสอบให้กลุ่มเครือข่าย (ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ) และให้ดำเนินการ ดังนี้
        1. ประธานเครือข่ายรับแบบทดสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
        2. ดำเนินการทดสอบทุกโรงในเครือข่าย ภายในวันเวลาที่กำหนด
           
          คลิกอ่านรายละเอียด

            1. หนังสือราชการ