การดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์31 ม.ค. 2563 01:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 01:10 ]
เรียน ประธานสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งตอบข้อสงสัยการสอบ O-NeT ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มาให้ศึกษาเพื่อเป็นความรู้ในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้.....คลิกอ่านรายละเอียด