การจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 ก.พ. 2563 10:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 10:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

           2. คำสั่ง