การจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์24 ม.ค. 2563 00:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2563 00:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ โดยการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ2563 ซึ่งมีกำหนดการทดสอบรอบแรก ในวันที่ 12 มกราคม 2563
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสูทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอความร่วมมือใช้โรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นสนามสอบในการจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ และบุคลากรสำหรับการดำเนินการควบคุมการสอบดังคำสั่งฯ ที่แนบ และให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้  .... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม