การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 20:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 20:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกทักษะฝีมือตรเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน
        ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์ดังกล่าว และมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิม แต่ครูตเองสอนให้ครบตามหลักสูตรในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงแจ้งการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
        1. เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ออกไป 1 รอบปีจากเดือน ธันวาคม 2563 ไปเป็นเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564
        2. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 เจ้าภาพการจัดงานระดับชาติเป็นจังหวัดเดิม คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ราชบุรี น่าน และสตูล
        3. รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมการแข่งขันคงเดิม
        ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงการเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ออกไป 1 รอบปี ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม