การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 23:11 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนโยบายคือการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบ เป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล ได้มีแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเตรียมความพร้อมระยะช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รวบรวมแผน กำหนดการสอน สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ จึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าไปดาวน์โหลดนำมาใช้เป็นการจัดการเรียนการสอน ในช่วงระยะเวลา 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/iZ3nf.....คลิกอ่านรายละเอียดหนังสือต้นฉบับ