การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

โพสต์4 เม.ย. 2563 08:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2563 08:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับการประสานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดออบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม และอำเภอวังยาง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอปลาปาก ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเข้าใช้งานในระบบในวันที่ 3-4 เมษายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียด