แก้ไขสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 03:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 03:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอแก้ไขสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข ตารางที่ 7 - 31 และ ตารางที่ 33 ให้เรียงลำดับกลุ่มสาระใหม่ ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์....คลิกดูรายละเอียด