เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education)

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:43โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 02:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ...... ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จะดำเนินงานโครงการ TFE (Teams for Education) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา และที่เกี่ยวข้องของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพีซีพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าพาหนะจากโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้นำหนังสือขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว นำมาในวันประชุมด้วย นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม