เชิญครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกโรงเรียนในการปฏิบัติงาน

โพสต์20 พ.ย. 2563 03:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 03:01 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียน..... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจำนวนอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม จำนวน 85 อัตรา  เป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 70 อัตรา และอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา 
            บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในการกำหนดเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 85 อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมประชุมและเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 3-5 หน้า (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน) ไปด้วย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม