เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video cinference) เดิมเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Coding ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.30-10.30 น. สำหรับช่องทางการประชุมทางไกลดังกล่าว ใช้ช่องทางเดิม
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding ตามวัน เวลาที่กำหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                        หนังสือราชการ