เชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดเรียงความนานาชาติ

โพสต์5 มิ.ย. 2563 23:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 23:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และ UNESCO รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น  ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนไทยส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดเรียงความนานาชาติ ในหัวข้อ "A letter from Myself in 2030" ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.goipeeace.or.ip/english ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมทั้งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่กรุงโตเกียวในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งเชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดเรียงความนานาชาติ ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุยายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.goipeeace.or.ip/en/work/essay-contest ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 
essay@goipeace.or.jp รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย