แจ้งโรงเรียนรับหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศ

โพสต์18 พ.ค. 2563 22:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 22:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ โรงเรียนบ้านดอนขาว โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) โรงเรียนบ้านนาโสก โรงเรียนบ้านมหาชัย และโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์วิทยานุกูล...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพน เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร  สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มารับหนังสือได้ที่กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียด