แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิท 19 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:33โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 01:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดแนวทางในการเปิดเรียนของสถานศึกษาดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการร์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
        1. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมรการลงทะเบียนเพื่อขอติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" และมีการติดตั้งจุด QR-CODE โดยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.ไทยชนะ.com
        2. สำหรับนักเรียนสามารถใช้วิธีลงทะเบียนในสมุดรายชื่ออีกวิธีการหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อสแกน QR CODE แต่ให้ดำเนินการอื่นใดที่สะดวก เหมาะสมไม่สิ้นเปลือง
        3. สำหรับครู บุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน และผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน ควรจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบแพลตฟอร์ม"ไทยชนะ" ทุกครั้ง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม