แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 05:40โดยJunpen Waentuearong
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ด้วยสำนักงานแม่กแงธรรมสนามหลวง มีมติคราวประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่อง กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวงได้นำเสนอและมิบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งมติมหาเถรสมาคม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้บุคลากรหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อดำเนินตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

                    หนังสือราชการ
Comments