แจ้งเลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563

โพสต์13 เม.ย. 2563 09:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 09:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 เนื่องจากช่วงนี้เป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงเลื่อนการส่งแบบประวัติและผลงานจากเดิมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ขอให้จัดส่งแบบประวัติชีวิตแลผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีความสนใจส่งแบบประวัติชีวิตและผลงาน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว....คลิกอ่านรายละเอียด