แจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2563 02:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 02:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา.....ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครพนมมีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในวันเปิดเรียน 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
        ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียน และเป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการตรวจติดตาม ตามกำหนดเวลาในตารางกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้ความร่วมมือในการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้วย
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน ตามตารางกำหนดการมี่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม