ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบโอเน็ต ระดับสนามสอบ

โพสต์31 ม.ค. 2563 00:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 00:18 ]
เรียน ประธานสนามสอบแต่ละสนามสอบ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบโอเน็ต ระดับสนามสอบ มาให้สนามสอบได้ดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จ และส่งกลับคืนศูนย์สอบ...