ใบรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบโอเนต แบบ O-NET 8

โพสต์31 ม.ค. 2563 01:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 01:03 ]
เรียน ประธานสนามสอบแต่ละสนามสอบ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ แบบ O-NET 8 มาให้สนามสอบได้ดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จ และส่งกลับคืนศูนย์สอบ...