แบบบันทึกข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์11 มี.ค. 2563 05:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 05:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง....กลุ่มนิเทศติดตาม แลประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งแบบประมวลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 มาให้โรงเรียนเพื่อกรอกข้อมูลตรมแบบฟอร์ม
1. แบบประมวลผล 2.แบบบันทึกรายงานผลรายบุคคล รายโรงเรียน